Търсене на имоти

​Световната банка очаква по-висок растеж за България до 2018 година

Световната банка, която прогнозира 3,5% икономически ръст за България през изминалата 2016 година, потвърди, че очаква по-висок растеж на страната ни с 3,2% за настоящата 2017 година и с 3,1% за 2018 г. Тази завишена актуална прогноза за България е част от редовните прогнози, които Световната банка прави в глобален мащаб. Спрямо направената по-рано от банката тригодишна прогноза относно брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни, се очаква нарастването по този показател за 2016 година да е с 3,5%, т.е., с 1,3 процентни пункта повече от прогнозната стойност. Очакваният от Световната банка растеж на БВП за настоящата 2017 година е с 3,2%, или с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с предишната прогноза, а за следващата 2018 година – с 3,1%, което надвишава предходната прогнозна стойност с 0,1 процентен пункт. В редовния си доклад „Global Economic Prospects” Световната банката публикува и първата си прогноза за икономическия ръст на България към 2019 година, като очакванията са за запазване темпа на растеж на българската икономика със същата стойност от 3,1%, както и през 2018 г.
 
 

Спрямо останалите държави в същия изследван от банката регион - Европа и Централна Азия, се очаква за 2016 г. по-висок икономически растеж от България да имат държавите Туркменистан - съответно 6,2%, Таджикистан - 6%, Румъния – 4,7% и Косово – 3,6%. За 2017 година банковата институция очаква по-висок растеж в наблюдавания регион за следните страни: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Румъния, Черна гора и Албания. Като цяло обаче, експертите прогнозират обща за региона тенденция към леко забавяне на икономическия ръст през настоящата година и постепенното му стабилизиране към 2018-2019 г. На фона на тази обща прогноза темповете на ръст в България изпреварват очаквания среден растеж за региона, който за 2016 г. по показателя  БВП на държавите от групата се очаква да достигне ръст от 1,2%, т.е., без промяна, спрямо направената от банката прогноза.
 
Очакваният от Световната банка икономически растеж в региона Европа и Централна Азия за 2017 година е 2,4%, или с 0,1 процентен пункт по-нисък спрямо предишната й прогноза, а за 2018 г. е 2,8%. Доколкото, обаче, според експерти на Световната банка, основен двигател на растежа са развиващите се икономики, банковата институция счита, че инвестициите в развиващите се пазари се забавят, а това представлява сериозно предизвикателство пред икономиките на тези страни и намалява перспективите им за растеж. Като сериозен риск, институцията определя и нарастващата политическа несигурност пред някои от водещите икономики в света.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини