Търсене на имоти

Предлагат облекчаване на процедурата за предоставяне на концесии за плажовете

Предвижда се облекчената процедура да е конкурс, като дейностите по предоставяне на концесията ще са в три етапа

Предлагат облекчаване на процедурата за предоставяне на концесии за плажоветеОсновните предложения за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са насочени към въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове, каза Милен Топалов, директор на дирекция “Концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по време на среща за обсъждане на предлаганите промени в закона.

Предвижда се облекчената процедура да е конкурс, като дейностите по предоставяне на концесията ще са в три етапа - изготвяне на обосновка на концесията, провеждане на процедурата, която включва приемане на решение на Министерски съвет за откриване на процедурата, самото провеждане на конкурса и определяне на концесионер. Последният етап ще бъде сключването на концесионен договор, обясни Топалов, цитиран от пресцентъра на министерството.

В направените изменения се дава нова дефиниция на морски плаж, където се включва и възможността морски плажове да се създават в резултат на човешка дейност, върху публична държавна собственост. Предлага се пясъчните дюни да се върнат отново към морските плажове. Целта е да не се допуска тяхното застрояване. Дефинират се понятия и като “брегова линия”, “пясъчни дюни”, “преместваеми обекти и съоръжения”, “допълнителна търговска площ”, “принадлежности, включени към обекта на концесия”, “геозащитни мерки и дейности”, “водноатракционни услуги”.

Регламентират се допълнителни изисквания за осигуряване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на плажа:
- площите за свободно разполагане на плажни принадлежности да са задължително в охраняемата зона на плажа;
- площите за свободно разполагане да са равностойни като достъп до морето с площите с разположени от концесионера или наемателя на плажа плажни чадъри и шезлонги, които се предоставят възмезно на посетителите на плажа;
- свободните зони да се обозначават на морския плаж и на указателни табели.

С направените промени се предвижда част от приходите от концесионните възнаграждения и наеми, да може да се използват за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на подходите към морските плажове, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, контрол по изпълнение на договорите за наем.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за устройство на Черноморското крайбрежие се предлагат текстове по отношение действащите на общи устройствени планове, одобряването на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж по действащите общи устройствени планове.

Още две седмици ще се приемат предложения за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Екатерина Захариева. Изготвеният законопроект от експерти на МРРБ ще подлежи на публично обсъждане.

По законопроекта са постъпили писмени предложения основно от общински и областни администрации, Министерски съвет, от други министерства, от Асоциация по водно спасяване – Бургас, Асоциацията на концесионерите на морските плажове, и от член на управителния съвет на Съюза на собствениците на Слънчев бряг.

Източник: www.investor.bg


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини