Търсене на имоти

Варна и Бургас отново са с най-много нови жилищни сгради

Варна и Бургас отново са с най-много ново жилищни сградиЗа поредно тримесечие Варна и Бургас държат първенството в страната по най-голям брой пуснати в експлоатация жилищни сгради, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич. През първите три месеца на годината броят на новите сгради във Варна е 87 с 821 жилища. За Бургас броят е съответно 78 сгради с 616 жилища в тях.

Общо в страната през първото тримесечие в експлоатация са въведени 532 сгради с 2322. Най-голям е относителният дял на къщите- 69%. Следват жилищните кооперации- 14,1 на сто. В сравнение със същия период на 2013 г. броят им е намалял съответно с 21 и 22. В същото време се наблюдава ръст в строителството на новите сгради за колективни домакинства, вили и общежития.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи- те представляват 45,3% от всички, пуснати в експлоатация. На второ място с 27,8 на сто се нареждат тристайните имоти. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайни и тристайни апартаменти. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение на четиристайните жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие  е 202,4 хил. кв. м. Това е с 4,7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 г. Жилищната площ също се увеличава с 6,1 на сто и достига 120 хил. кв. м. Средната полезна площ на едно жилище се увеличава от 86,4 кв.м. през първото тримесечие на 2013 г. до 87,2 кв.м. през същия период на тази година. Най-голяма средна полезна площ на едно жилище е отчетена в Силистра- 251,5 кв.м., и Русе- 189,8 кв.м. Най-малка е тя в областите Добрич- 64,8 кв.м., и Търговище- 69,9 кв. м.


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини